company logo

ผู้อำนวยการนายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

  • image
  • image
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  • รางวัล obec
  • การใช้งาน internet


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย  ตรัง

เรื่่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนพิเศษ ๔ ชั้น สร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

(ห้องเรียนขนาด ๘.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้อง) รวม ๑ โครงการ  

อ่านต่อ...
หน้าแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ผู้ใช้งาน

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


กิจกรรม-โรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (ปีที่ ๑๑)
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการอสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Dr. Bruno Gardini บรรยายการส่งยานอวกาศ ภาคภาษาอังกฤษ 29 สิงหาคม 2014, 14.07 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
Dr. Bruno Gardini บรรยายการส่งยานอวกาศ ภาคภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน 13 สิงหาคม 2014, 09.16 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
กิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน
เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ๐๔ ก.ค. ๕๗ 08 กรกฏาคม 2014, 00.00 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ๐๔ ก.ค. ๕๗
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมที่ ๑ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 30 มกราคม 2014, 07.56 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
กิจกรรมงานวันชาวหอ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ 17 มกราคม 2014, 08.33 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
กิจกรรมงานวันชาวหอ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมงานวันชาวหอ วัตถประสงค์เพื่อ
อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning 12 ธันวาคม 2013, 08.46 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning
อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning
นักเรียนจาก นวมินทราชินูทิศจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน 02 ธันวาคม 2013, 10.03 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
นักเรียนจาก นวมินทราชินูทิศจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

4001 23
Image Detail


เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000