company logo

ผู้อำนวยการนายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 • ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวม ๘ วิชาสูงสุด
 • image
 • image
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557
 • รางวัล obec
 • การใช้งาน internet
 • สทศ มอบโล่แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
หน้าแรก
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

  ผู้ใช้งาน

  เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


  กิจกรรม-โรงเรียน

  Dr. Bruno Gardini บรรยายการส่งยานอวกาศ ภาคภาษาอังกฤษ 29 สิงหาคม 2014, 14.07 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  Dr. Bruno Gardini บรรยายการส่งยานอวกาศ ภาคภาษาอังกฤษ
  กิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน 13 สิงหาคม 2014, 09.16 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  กิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน
  เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ๐๔ ก.ค. ๕๗ 08 กรกฏาคม 2014, 00.00 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ๐๔ ก.ค. ๕๗
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมที่ ๑ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 30 มกราคม 2014, 07.56 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  กิจกรรมงานวันชาวหอ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ 17 มกราคม 2014, 08.33 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  กิจกรรมงานวันชาวหอ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
  กิจกรรมงานวันชาวหอ วัตถประสงค์เพื่อ
  อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning 12 ธันวาคม 2013, 08.46 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning
  อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างบทเรียน E-Learning
  นักเรียนจาก นวมินทราชินูทิศจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน 02 ธันวาคม 2013, 10.03 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  นักเรียนจาก นวมินทราชินูทิศจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน
  ประเมินนักเรียนพระราชทาน 28 พฤศจิกายน 2013, 10.35 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  ประเมินนักเรียนพระราชทาน
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ค่ายวิชาการ 12 สิงหาคม 2013, 15.05 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
  ค่ายวิชาการ
  ค่ายวิชาการ ม.๑ กลุ่ม

  พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

  4001 24
  Image Detail


  เรื่องล่าสุด

  เข้าชมบ่อย


  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000