company logo

ผู้อำนวยการนายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน

เผยแพร่ผลงาน

Pcctrg Idol

  • Pcctrg_Idol
  • Pcctrg_Idol
  • PCCTRG_idol
  • บัญชีสำรอง
  • แจ้ง ม1 และ ม4
  • image
  • image
  • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง

ประกาศ ประกาศผล สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแน่ง

รายละเอียด...

อ่านต่อ...
หน้าแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


ผู้ใช้งาน

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 ipv6 ready

กิจกรรม-โรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 08 พฤษภาคม 2016, 14.53 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินตามโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ต้อนรับครูและนักเรียนจาก Tokai University Senior High School 17 ธันวาคม 2015, 14.47 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ต้อนรับครูและนักเรียนจาก Tokai University Senior High School
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 03 ธันวาคม 2015, 15.02 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 29 พฤศจิกายน 2015, 11.15 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พิธีต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.๑๓ 06 พฤศจิกายน 2015, 14.10 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
พิธีต้อนรับ นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพม.๑๓
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนจุาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 29 สิงหาคม 2015, 13.15 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนจุาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณะจาก สพฐ นิเทศติดตามผลฯการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ทำบุญตักบาตร-วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน 04 กรกฏาคม 2015, 08.22 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ทำบุญตักบาตร-วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
ซ้อมขบวนพาเหรดกีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 17 มิถุนายน 2015, 16.12 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ซ้อมขบวนพาเหรดกีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘


เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000