company logo

ผู้อำนวยการนายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน

เผยแพร่ผลงาน
 • การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 • เอกสาร

 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
 • พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
Previous Next
 • image
 • image
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก ๓ ชั้นพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด...

อ่านต่อ...
หน้าแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ผู้ใช้งาน

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 ipv6 ready

กิจกรรม-โรงเรียน

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลกำรเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม My office 14 มีนาคม 2017, 12.03 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม My office
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2016, 09.32 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2016, 13.06 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
กิจกรรมวันแม่
   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
การประชุมผู้บริหาร 07 กรกฏาคม 2016, 15.52 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
การประชุมผู้บริหาร
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันกำเนิดโรงเรียน 04 กรกฏาคม 2016, 16.30 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
วันกำเนิดโรงเรียน
เนื่องในวโรกาสศาสตราจารย์ ดร.
ประชุมผู้ปกครอง 26 มิถุนายน 2016, 11.44 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ 23 มิถุนายน 2016, 09.51 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09 มิถุนายน 2016, 09.20 Administrator กิจกรรม-โรงเรียน
ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙


เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000