company logo

หน้าแรก
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:01 น.


ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

alt


ตัวอย่างเอกสารระดับชั้น ม.๑ ที่ต้องส่งมาให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ


ระดับชั้น ม.๑ สมัครสอบได้ที่ http://test.ipst.ac.th/

 

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


..........................................................................................................................................................................


ตัวอย่างเอกสารระดับชั้น ม.๔ ที่ต้องส่งมาให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ

 

ระดับชั้น ม.๔ สมัครสอบได้ที่ https://apply.mwit.ac.th/pcc/

 

รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 09:43 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000