company logo

หน้าแรก
วันกำเนิดโรงเรียน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:58 น.

พิธีทำบุญตักบาตรและรับหมวก เนื่องในวันที่ ๔ กรกฏาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และเป็นวันกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย


alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:22 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000