company logo

หน้าแรก
การประชุมผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:52 น.
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓


alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000