รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” ทุกๆวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” ทุกๆวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

PDFพิมพ์อีเมล
ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

โดยถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

๑.วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

๒.สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV๑๔

๓.สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)

๔. www.obectv.tv

๕. www.youtube.com/obectvonline

๖.www.facebook.com/obeconline

วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:28 น.