กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนเก่าเอเอฟเอสและนักเรียนโครงการต่างๆๆที่กลับจากต่างประเทศ

กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนเก่าเอเอฟเอสและนักเรียนโครงการต่างๆๆที่กลับจากต่างประเทศ

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนเก่าเอเอฟเอสและนักเรียนโครงการต่างๆๆที่กลับจากต่างประเทศ

ได้อาสาทำเพื่อนักเรียนในโรงเรียนวัดประสิทธิชัย ( วัดท่าจีน) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐