>การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

>การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

PDFพิมพ์อีเมล
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.thhttp://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.thประชาสัมพันธ์รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ตัวอย่างเอกสารระดับชั้น ม.๑ ที่ต้องส่งมาให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ


ระดับชั้น ม.๑ สมัครสอบได้ที่ http://test.ipst.ac.th/

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


..........................................................................................................................................................................


ตัวอย่างเอกสารระดับชั้น ม.๔ ที่ต้องส่งมาให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ

ระดับชั้น ม.๔ สมัครสอบได้ที่ https://apply.mwit.ac.th/pcc/

รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08:45 น.