>รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

>รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PDFพิมพ์อีเมล

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.thhttp://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 21:18 น.