ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอก สังคมศึกษา, ครูผู้ปครองหอพักชาย, ครูผู้ปครองหอพักหญิง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอก สังคมศึกษา, ครูผู้ปครองหอพักชาย, ครูผู้ปครองหอพักหญิง

PDFพิมพ์อีเมล
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง


ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอก สังคมศึกษา, ครูผู้ปครองหอพักชาย, ครูผู้ปครองหอพักหญิง


รายละเอียด...