พิธีต้อนรับ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

พิธีต้อนรับ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

PDFพิมพ์อีเมล

พิธีต้อนรับ นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง