company logo

หน้าแรก
สทศ มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง O-Net ๘วิชาสูงสุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 10:33 น.


สทศ. ได้คัดเลือกได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวม ๘ วิชาสูงสุด
และมีการพัฒนาสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยจำแนกระดับชั้น และขนาดโรงเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 12:03 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000