company logo

หน้าแรก
การรายงานตัวเข้าหอพักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:15 น.

 

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

หมายเหตุ : ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง เวลา ๑๒.๓๐น.

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้ชาย


เข้าพักหอชาย ๑ (หอสีเขียว)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผู้ชาย

เข้าพักหอชาย ๒ (หอสีฟ้า)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้หญิง

เข้าพักหอหญิง ๒ (หอสีชมพู)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผู้หญิง

เข้าพักหอหญิง ๑ (หอพักสีเหลือง)


รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ


 

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้ชาย

เข้าพักหอชาย ๑ (หอสีเขียว)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผู้ชาย

เข้าพักหอชาย ๒ (หอสีฟ้า)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้หญิง

เข้าพักหอหญิง ๒ (หอสีชมพู)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผู้หญิง

เข้าพักหอหญิง ๑ (หอพักสีเหลือง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:54 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000