company logo

หน้าแรก
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 10:52 น.alt

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนด จัดการแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน  จำนวน ๔ ทีม แบ่งเป็น ม.ต้น ๒  ทีม และม.ปลาย ๒ ทีมalt

ผลจากการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม

เด็กชายธัญกร เก้าเอี้ยน และเด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร  (ทีม ๒)  ม.ต้น ได้รับเกียรติบัตรพิเศษ   ผ่านเข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้ายแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:40 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000