company logo

หน้าแรก
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:30 น.
altนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน 

จำนวน ๔ ทีม แบ่งเป็น  ม.ต้น  ๒ ทีม และ  ม.ปลาย  ๒ ทีม

alt

ผลจากการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม

เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล และเด็กชายธัญกร เก้าเอี้ยน  (ทีม ๑)  ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

นักเรียนผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย สำหรับ ม.ต้น (ทีม ๑) และ ม.ปลาย


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:40 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000