company logo

หน้าแรก
งานวิจัยของนักเรียน ๒ ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน SSH Science Fair 2017 ณ Meijo University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:37 น.
altงานวิจัยของนักเรียน ๒ ทีมโดย

ทีมที่ ๑ นางสาวปรางนภัส  คงเนียม นางสาวภิรมณ ศรีสุข และนางสาวศุลีพร ไทรงาม

ทีมที่ ๒ นางสาวศรธนรัตน์  อัมรัตน์ นางสาวพรทิพย์  รักวิทย์ และสุทธิพร  พุ่มเอี่ยม

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน SSH Science Fair 2017 ณ Meijo University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:44 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000