company logo

หน้าแรก
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ ๖๐) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 10:30 น.
altนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ ๖๐)การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ได้รับรางวัล ชมเขย ได้แก่ นายธนกฤต  รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ นางสาวณัฐวรา  พาณิชย์กิติกุล


altการแข่งขันแก้ปัญหากระบวนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่  นายยศวีร์  ลีสุรพงศ์ และ นางสาวชนาภา  มรกฎ

alt

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ๖๐) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเตชินท์  วงศ์วัฒนวิศิษฎ์ และ นายกลวัชร  สิทธิชัย


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 11:07 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000