company logo

หน้าแรก
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ ๖๐) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 10:47 น.
altนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ 60)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์

ด้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนาภา  มรกฎ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศุภณัฐ  ศรีเรือง


alt

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมี 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ นายกลวัชร  สิทธิชัย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์  คีรีรักษ์


alt


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีววิทยา 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเตชินท์  วงศ์วัฒนวิศิษฎ์


alt


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร


alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 09:32 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000