company logo

หน้าแรก
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 09:10 น.
altนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐มีนักเรียนได้รับรางวัล

๑. นายกลวัชร สิทธิชัย    ได้รับรางวัลชมเชยในรอบเพชรยอดมงกุฎ สาขาวิชาเคมี

๒. นายธนกฤต รัตนศิริวงศ์วุฒิ  ได้รับรางวัลชมเชยในรอบเจียระไนเพชร สาขาวิชาชีววิทยา

๓. นายธีรไนย เชาว์วุฒิกุล  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในรอบเจียระไนเพชร สาขาวิชาชีววิทยา

๔. นางสาวณัฐธิดา เพชรคง  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในรอบเจียระไนเพชร สาขาฟิสิกส์


พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๕

alt


นักเรียนถ่ายภาพร่วมกับพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร

alt

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

alt

าขาชีววิทยา

alt

สาขาฟิสิกส์

alt

สาขาเคมี

alt


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 09:29 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000