ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

PDFพิมพ์อีเมล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1092140333
รหัส Smis 8 หลัก :92012004
รหัส Obec 6 หลัก 140333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Princess Chulabhorn Science High School Trang 
ที่อยู่ :หมู่ที่ 4 บ้าน196 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบล :บางรัก อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด :ตรัง รหัสไปรษณีย์ :92000 โทรศัพท์ :0-7559-0364 โทรสาร : 075590367
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :27 กรกฎาคม 2536


วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 13:20 น.