company logo

หน้าแรก เกี่ยวกับแคแสด ผู้บริหาร
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 14:26 น.

alt
นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

alt

นายจักรพงษ์ ทองประดับ
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ

alt

นายมนอบ อุตตสุรดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

alt

นายเพลิง ขุนชิต
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

alt

นายยุทธนา แก้วรักษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016 เวลา 09:41 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000