company logo

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1092140333
รหัส Smis 8 หลัก :92012004
รหัส Obec 6 หลัก 140333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Princess Chulabhorn's College Trang
ที่อยู่ :หมู่ที่ 4 บ้าน196 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบล :บางรัก อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด :ตรัง รหัสไปรษณีย์ :92000 โทรศัพท์ :0-7559-0364 โทรสาร : 075590367
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :27 กรกฎาคม 2536

หน้าแรก ข้อมูลติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลติดต่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 19:57 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 14:43 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000